ВУЗ ШАГ

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17

 

Сторінка психолога

РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧНЯМ ЩОДО ТОГО, ЯК КРАЩЕ ПОБУДУВАТИ ВЗАЄМИНИ З ОДНОКЛАСНИКАМИ

1. Для початку познайомся з однокласниками. Чим більше дружніх контактів буде, тим більшим буде коло твого спілкування в колективі.

2. Дізнайся, як їх звуть, відрекомендуйся сам, розкажи про себе, дізнайся про школу - де їдальня, туалет, коли велика перерва; виявляй цікавість.

3. Запам’ятай імена однолітків, із якими ти познайомився: людям дуже приємно, коли до них звертаються на ім’я.

4. Поводься природно, про людину говорять її вчинки, тільки вони можуть скласти тобі імідж.

5. Не чекай загальної любові, однокласники спочатку будуть придивлятися до тебе, а потім уже полюблять чи навпаки. Це залежить тільки від тебе.

6. Приходячи вранці до класу, вітайся, але не обов’язково це робити персонально з кожним.Загального „Привіт!” з усмішкою на обличчі буде достатньо. Тільки враховуй, що з учнями, які прийшли пізніше за тебе, привітатися потрібно персонально.

7. Бажано не виділятися в одязі, вибери стиль, в якому тобі буде комфортно, але максимально наближений до того, що носять учні у твоєму класі.

8. Частіше усміхайся, непривітних людей ніхто не любить.

9. Якщо хтось з однокласників забув удома щось, можна дати покористуватися, за це ти отримаєш додаткові бали.

10. Якщо ти чогось не знаєшь, не соромся, спитай про це друзів. Багатьом подобається, коли до них звертаються по допомогу.

11. Знайди з друзями спільні інтереси, обміняйся контактами, телефонними номерами.

12. Коли друзі хворіють, обов’язково подзвони, розкажи, що цікавого дізнався в школі, поділися домашнім завданням, поговори про щось, бо людині вдома самій сумно.

13. Якщо комусь із твоїх друзів сумно, обережно розпитай, що сталося, запропонуй свою допомогу. Іноді від звичайної уваги людині стає краще.

14. Намайся ніколи нікого не обговорювати, пліткарів ніхто не любить.

15. Про ставлення до себе можна судити з того, як часто до тебе звертаються по допомогу, за порадою, запрошують кудись, діляться секретами.РЕКОМЕНДАЦІЇ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ І ВЧИТЕЛЯМ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО НОВИХ УМОВ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ
Зустрітися з батьками учня.
Обговорити індивідуальні особливості та особливості характеру учня. Звернути увагу на психоемоційний стан дитини. З’ясувати, за якою програмою навчався учень у попередній школі.
Ознайомити учня з „організаційною стороною” - навчити орієнтуватися в системі кабінетів, у шкільному щоденнику відмітити нумерацію кабінетів та занотувати прізвище вчителів, надати номери контактних телефонів для зв’язку.
У новій школі, класі учень стикається з новими вчителями, однолітками, у нього знижується самооцінка, виникає почуття неуспішності, тому вчителям потрібно тимчасово знизити вимоги до навчання, намагатися краще вивчити сильні та слабкі сторони учня, допомогти адаптуватися до класного колективу, створюючи ситуацію успіху на уроках.
Ввести учня в учнівський колектив: дати посильне доручення, залучати до класних і шкільних справ, надавши змогу проявити себе з кращого боку, спираючись на здібності учня. 
 

 
 
Адаптация первоклассников к обучению в школе


Начало школьной жизни важный и сложный период в жизни и самих детей, и их родителей. От того, насколько благоприятным будет этот период, зависит не только успешность учебной деятельности, но и комфортность пребывания ребенка в школе, его физическое и психологическое здоровье.

С поступлением в школу происходит много перемен в жизни маленького человека:
родители теперь относятся к нему как к школьнику;
появляются новые обязанности;
изменяется режим дня;
ребенок входит в новый коллектив сверстников;
вместо игр – ежедневные учебные занятия, напряженная умственная работа;
учителя требуют выполнения школьных правил;
нарастает статическая нагрузка (двигательная активность становится в два раза меньше, чем это было до поступления в школу), хотя потребность в движении остается высокой;
возрастает психоэмоциональная нагрузка первоклассника.

Адаптация – приспособление ребенка к школе – происходит не сразу. Это довольно длительный процесс. Ребенку необходимо время, чтобы привыкнуть к новым условиям, новому образу жизни, школьным правилам и требованиям. Чтобы освоиться в школе по-настоящему может понадобиться от 2-3 месяцев до 1 года. Возможные неприятные реакции у ребенка в этот период надо воспринимать как естественную ситуацию, но при этом помнить, что любая адаптация должна закончиться нормальным поведением, соответствующим ситуации. И помочь в этом ребенку должны, прежде всего, родители, необходимо создать самые благоприятные условия для ребенка, ставшего первоклассником.Рекомендации психолога родителям

Для того чтобы ребенок быстрее и успешнее адаптировался к школе, важно соблюдать такие правила:
Больше беседуйте с ребенком о его школьных делах, успехах и неудачах. Но не критикуйте. Старайтесь понять чувства ребенка, его переживания. Поддержите словом, взглядом… Ребенку надо знать, что вы его любите, даже если у него что-то не получается в школе.
Не судите строго за ошибки, неумение что-то сделать так хорошо, как хотелось бы вам. Часто родители, пытаясь добиться лучших (с их точки зрения) результатов, устраивают ежедневные дополнительные занятия, заставляют по несколько раз переписывать задания, чрезмерно загружают малыша. Как следствие, растет тревожность, падает стремление к достижению успеха, уверенность в себе, формируется низкая самооценка.
Старайтесь избегать негативных оценок. Бывает, что трудности в начале обучения вызывают отрицательное отношение родителей. Это выражается и в эмоциях, и в словах, обращенных к маленькому школьнику. Под влиянием таких оценок у ребёнка понижается уверенность в себе, повышается тревожность, что приводит к ухудшению и дезорганизации деятельности. Он хуже усваивает новый материал. В сознании ребенка, под влиянием недовольства родителей, закрепляются неудачи. В результате этого учиться становится еще труднее.
Чаще хвалите ребенка и поменьше ругайте, а лучше не ругайте вообще. Если в данный момент вы не находите за что можно похвалить, то просто скажите: «В прошлый раз ты выполнил задание лучше». Эти слова принесут больше пользы, чем упреки в нерадивости. Помните, что ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка родителей.
Замечайте все малейшие достижения ребенка. Хвалите за улучшение его собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем — 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен быть оценен искренне и без иронии родителями.
Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивать можно лишь с ним самим, каким он был, например, вчера, когда в чем-то был лучше, чем сегодня. Сравнение с другими более успешными детьми может привести к тому, что ребенок будет считать других детей виновными в том, что вы к нему плохо относитесь.
Поддерживайте активность ребенка в преодолении трудностей. Формируйте уверенность в том, что у него все получится, что трудности – явление временное, и он сможет с ними справиться. Вспомните ситуацию из своего школьного детства, когда вам какая-то проблема казалась сложной, но, оказалось, что она вполне разрешима, главное – захотеть это сделать.
Учите ребенка общаться с одноклассниками. Обычно трудности в общении возникают у детей, не посещавших детский сад. Если у первоклассника не было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то он ожидает от других детей такого же отношения, к которому привык дома. Поэтому такой ребенок часто испытывает стресс, когда осознает, что одноклассники не торопятся принимать его в качестве лидера и не собираются уступать. Родителям, прежде всего, надо внимательно выслушать ребенка, показать, что они его понимают, посочувствовать, никого при этом не обвиняя. А затем вместе с ребенком проанализировать причины и последствия сложившейся ситуации, обсудить, как можно исправить положение теперь, как вести себя в будущем, какие шаги предпринять, чтобы завести друзей и завоевать симпатии одноклассников.
Помогите ребенку стать успешным. Не ограничивайте его жизнь лишь школьными занятиями. Нельзя, чтобы ребенок был замкнут на своих школьных неудачах, надо найти такую внеучебную деятельность, в которой он смог бы самоутвердиться, почувствовать себя успешным, знающим, умеющим. Чем больше родители фиксируют внимание ребенка на школе, тем это хуже для полноценного развития его личности. А занятие по душе, соответствующее интересам и способностям ребенка, занимаясь которым ребенок обретает веру в себя, поможет ему впоследствии и в школьных делах.
Адаптация пятиклассников

Переход младшего школьника из начальной в среднюю школу, так же как и начало обучения ребенка в 1-й классе сопровождается определенными трудностями. Почему же у учащихся возникают сложности при переходе в 5-й класс?

Для этого есть несколько серьезных причин.

1. В начальной школе ребенок обучался несколько лет в одном коллективе, у одной, ведущей большинство предметов учительницы, в одном кабинете. Эти неизменные условия создавали необходимый психологический комфорт. В пятом классе количество предметов увеличивается до 8-12, но самое главное — учителей будет столько же. И у каждого свои требования.

2. Каждый учитель в основной школе воспринимает ребенка по-своему. Часто бывает так, что мальчик – одаренный математик, но вот русский язык ему не дается. Понятно, что учителю математики легко работать с таким учеником, в то время как учитель русского языка за голову хватается. Разная оценка и соответственно разное отношение учителей создают еще большую неопределенность для ребенка.

3. Очень часто в пятом классе меняется состав коллектива: некоторые дети уходят, на их место приходят новые. Это создает стресс для ребенка, ведь приходится заново строить отношения со сверстниками.

4. Начало 5-го класса это и начало нового возрастного периода. Вчерашние младшие школьники становятся младшими подростками. Авторитет взрослых в это время начинает терять свою силу. А мнение сверстников часто становится решающим фактором в поведении подростка.

Большинство пятиклассников справляются с трудностями адаптационного периода в течение первого семестра. Однако, у некоторых детей этот процесс затягивается, они нуждаются в дополнительной поддержке родителей, классного руководителя, школьного психолога.Признаками возникшей дезадаптации могут быть:
усталый, утомленный внешний вид ребенка;
нежелание делиться своими впечатлениями о проведенном дне;
стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить внимание на другие темы;
нежелание выполнять домашние задания;
негативные характеристики в адрес школы, учителя, одноклассников;
жалобы на те или иные события, связанные со школой;
беспокойный сон;
трудности утреннего пробуждения, вялость;
постоянные жалобы на плохое самочувствие.Если родители и педагоги вовремя не обратят внимание на изменившееся состояние здоровья и настроения ребенка, школьная дезадаптация может привести к невротическим расстройствам, отказу посещать школу и т. д.
Как родители могут помочь своему ребенку пятикласснику в период адаптации?
Прежде всего – это чуткое и внимательное отношение к ребенку, готовность поддержать и помочь. Не думайте, что ребенок уже большой, и со своими проблемами должен справляться сам. Все как раз наоборот. Если вы не поддерживаете ребенка в сложных для него ситуациях, не оказываете ему моральную помощь, то он так и не научится правильно поступать в таких ситуациях. Чтобы чему-то научиться, необходимы хороший пример и поддержка.
Следите за здоровьем ребенка. Частые недомогания, плохой сон и аппетит могут быть показателями проблем в школе. Постарайтесь выяснить в чем же суть проблем вашего ребенка, что необходимо с вашей стороны, чтобы помочь ребенку справиться со сложившейся ситуацией.
Не требуйте в первое время от ребёнка таких же хороших результатов в учебе как в 4-ом классе. Некоторое снижение успеваемости у пятиклассников – процесс закономерный. Важно чтобы у ребенка сохранялось положительное отношение к учебной деятельности, желание учиться и развиваться. Упреками и наказаниями вы можете, сами того не желая, лишь усугубить ситуацию.
Не ругайте ребенка в присутствии посторонних людей, учителей, сверстников. Подростки очень болезненно относятся к тому, что думают о них другие люди, особенно сверстники. К тому же другие дети, став свидетелями такой ситуации, могут начать подшучивать над ребенком. Это может нанести серьезную психологическую травму ребенку.
Не унижайте ребенка. Человек, с детства привыкший к тому, что его ни во что не ставят родители, будет позволять и другим людям так к себе относиться. Даже если он во всем будет лучше других, то все равно будет считать, что он самый неспособный, ни на что не годен. К тому же, натерпевшись унижений от родителей, он может начать «отыгрываться» на других детях.
Учитывайте особенности темперамента и генетически заложенных способностей. Если ребенок от природы меланхолик или флегматик, не требуйте от него быстрых ответов и решений. Это лишь еще больше затормозит его деятельность. Дайте ребенку возможность быть самим собой, и в то же время спокойно и мудро помогайте развивать необходимые качества.
Проявляйте терпение, выдержку, принимайте своих детей безусловно, такими какими они есть, любите их не за отметки, а просто так!